Hobby Psychologie - Wanneer het recht mensen onrecht aandoet

Wanneer het recht mensen onrecht aandoet


Created: 2014-12-28 Last modified: 2014-12-28 Published: 2014-12-28

We willen allemaal leven in een rechtvaardige wereld waar rechtvaardig handelen de norm is. Echter er kan een situatie ontstaan dat er onrecht gedaan wordt door de gene die zeggen dat zij het recht handhaven. Dit is zelf zo een gevaarlijke situatie dat dit kan lijden tot oorlog.

Onderdrukking is de sleutelwoord bij deze situatie. Onrechtvaardig handelen lijd bijna altijd tot onderdrukking. Dit kan te maken hebben met onrechtvaardige regelgeving maar vaak is het het menselijk handelen van de gene die de wet handhaven die het grootste probleem vormen. 

Omdat we nu op hobby-psychologie zitten is het wel interessant om te kijken wat er waarschijnlijk in de gedachten van de gene omgaat die het onrecht ondergaat. Wanneer mensen onrecht ervaren, ervaren mensen vaak woed, onmacht en wraak. Het vertrouwen in de staat der Nederlanden neemt af. Woede omdat het onrechtvaardig is. Onmacht omdat je er niks tegen kan doen en wraak omdat mensen vinden dat het recht moet zegevieren. Deze cocktail van emoties en cognities is een cocktail voor oorlog. 

Vaak is het in een oorlog zo dat beide partijen overtuigd zijn van hun eigen gelijk. En laten we eerlijk zijn het recht gebruikt geweld: Opsluiting, gif en het afnemen van goederen en status. Geweld lijdt vaak tot geweld. Nu is het zo dat dit geweld onterecht iemand aangedaan wordt. Je kan je de woede en onmacht wel voorstellen. Nu gaat de gene die onterecht onrecht zelf strijden tegen het recht wat hem onrecht aangedaan heeft. Hij gaat strijden voor rechtvaardigheid. Voor een betere eerlijke wereld zonder het onrecht wat hem of haar wordt aangedaan. En daar zijn dezelfde gewelddadige middelen die hij of zij over zich heen heeft gekregen veroorloofd of erger. 

"De psychologie van de gene die veel onrecht ervaart door het recht is het recht niet erkennen en het recht omverwerpen."

De oplossing van zo een conflict is dat de gene die het recht handteer inziet dat hij of zij onrecht heeft aangedaan en zelf het probleem is. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Want het is echter zo dat het recht al onterecht heeft gezegevierd. En waarom zou de macht niet arrogant zijn en dit nog een keer laten gebeuren. Blind zijn door zijn of haar eigen succes zal de gene van het recht waarschijnlijk ontkennen wat ze gedaan heeft en nog een keer het onrecht laten zegevieren. En hier zijn alle ingrediënten voor een oorlog.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password