Hobby Psychologie - Wanneer verliest de meerderheid van de individu

Wanneer verliest de meerderheid van de individu


Created: 2014-04-18 Last modified: 2014-04-18 Published: 2014-04-18

Er zijn eigenlijk 3 situaties wanneer het slecht is als de meerderheid wint. Het gaat om auteursrecht, eigendomsrecht en identiteit. Maar waarom moet de individu winnen in deze situatie?

In alle 3 de situatie gaat het om verworvenheden. Verworvenheden zijn dingen die je kan verwerven die andere mensen niet hebben. In wezen is dit de essentie van de rede waarom mensen ongelijk aan elkaar zijn. We willen geen maatschappij waar mensen lui achter over hangen  en het iemand anders laat oplossen. Daarom is het goed om mensen te belonen. Het beloningssysteem werkt alleen als mensen dingen kunnen verwerven. De meest simpele manier is mensen belonen doormiddel van geldt. Maar op een gegeven moment is het ook goed om mensen te belonen door ze een groter ego te geven. Dit beloningssysteem kenmerkt zich door een aantal regels. En deze hebben te maken met de rechten van de individu. Wanneer je niet meer aan deze 3 situaties het recht aan de meerderheid toekent dan zal het beloningssysteem niet meer werken. Als de meerderheid mag beslissen wie welke verworvenheden krijgt zal de meerderheid het aan de meerderheid toekennen. Dit houdt in dat het loont om lui achterover te zitten, want je kan gewoon eigendomsrechten of andere positieve eigenschappen kopiëren en aan jezelf toekennen. De genen die deze positieve eigenschappen creerd zal niet meer beloont worden voor positieve bijdragen aan de maatschappij als je 1 van deze 3 dingen of meer niet meer als regel hanteert.

Eigendomsrecht
Eigendomsrecht is de meest geaccepteerde rede dat mensen vinden dat de individu moet winnen van de meerderheid. Stel dat iemand naar een strand gaat met een hele mooie auto. Er komen een groep jongeren aangelopen. Deze zeggen wij willen in jouw auto rijden geef me je sleutel. Hierop antwoord de man waarom moet ik jullie mijn sleutel geven ik ken jullie niet. De jongeren antwoorden wij zijn in de meerderheid. Waarop de man zegt dat mag best wel zo zijn maar dat is nog geen rede dat je in me auto mag rijden. In dit voorbeeld zie je dat de man van de auto zijn recht van de individu verdedigd. 

Auteursrecht
Bij auteursrecht is er iets raars aan de hand. Maar je kan precies hetzelfde voorbeeld geven als bij eigendomsrecht. Iemand bouwt een website. Vervolgens zeggen er mensen dat ze de website willen gebruiken. Deze persoon van de website zegt vervolgens dat mag niet je moet het kopen. Waarop deze mensen zeggen wij zijn in de meerderheid.

Je ziet dat dezelfde situatie bij auteursrecht anders geinterperteerd wordt dan bij eigendomsrecht. Dit komt omdat het sociaal geaccepteerd is dat je download en doormiddel van internet auteursrecht schend. Er is zelfs een beweging op internet dat alles gratis toegankelijk moet zijn. Echter er is ook een tegenbeweging gaande die auteursrecht wilt beschermen. Zo is er bekend dat iemand voor miljoenen aangeklaagd is omdat die genen mp3 en films downloaden. Het probleem met de situatie is dat het vergrijp downloaden van auteursrechtelijke eigendommen een hogere straf heeft dan bijvoorbeeld een appel stelen, maar in de maatschappij wordt een appel stelen als een hoger vergrijp gezien dan downloaden. Dit lijdt er toe dat bedrijven huiverig zijn om mensen aan te klagen van auteursrechtelijke vergrijpen. Een oplossing hiervoor kan zijn om mensen geen miljoenen boete te geven maar een vele lagere boete in de orde van grote met te hard rijden in Nederland. Je kan ongeveer 200 tot 300 euro boeten krijgen voor het vergrijp. En als je met auteursrechtelijke vergrijpen je geld verdiend komt wat je verdiend hebt aan deze vergrijpen er nog eens bovenop. 

Identiteit
Het probleem als je iemands identiteit kopieert of aan iemand anders geeft dan ontstaat er de situatie dat mensen niet meer te beoordelen zijn. Als je aan identiteitsfraude doet weet je niet meer wie wat gedaan heeft. Ook zal er duisternis ontstaan doordat mensen aan het liegen zijn. Stel je voor iemand heeft iemand gered uit de sloot. Maar iemand anders zegt dat hij dat gedaan heeft. Er ontstaat dan de situatie dat 2 mensen zeggen dat ze iets goed hebben gedaan maar dat maar 1 iemand maar erkenning kan krijgen. En er kan een situatie ontstaan dat iemand wordt beloont voor het redden van iemand uit de sloot redden terwijl hij dat helemaal niet heeft gedaan. Hier zie je dat het beloningsysteem spaak loopt.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password