Hobby Psychologie - Het woord van God of Allah

Het woord van God of Allah


Created: 2014-02-24 Last modified: 2014-02-24 Published: 2014-02-24

In de bijbel of de koran staat het woord van God of Allah. De predikanten prediken het woord van God of Allah. Ook zijn hun wegen ondoorgrondelijk en daar komt nog eens bij dat ze een en al goedheid zijn. Maar ik denk dat er een probleem is met deze claims. En dat door deze redenatie er een sociaal probleem ontstaat. 

Het eerste gedeelte van me betoog wil ik houden of de claims stand te houden zijn. De Bijbel en de Koran is geschreven door Koningen. De vraag die je kan stellen is hoe weten de koningen wat god wilt. Bijvoorbeeld het verhaal van Adam en Eva in de bijbel redeneert dat de vrouw in dienst staat van de man. Dit idee is heel normaal want in de tijd van de bijbel was ontstaan was het feministisch nog niet ontstaan. Het hoort bij die tijdgeest. Echter het is nu vrij normaal geaccepteerde dat vrouwen gelijkwaardig zijn en niet altijd hun man hoeven te dienen. Als God alwetend is waarom staat dit dan in de bijbel. Een veel logischer redenatie is dat de bijbel geschreven is door koningen en dat de koningen mensen zijn geweest die misschien intelligent zijn maar niet alwetend. Mijn redenatie is God kan nooit de bijbel geschreven hebben. En waarom is de bijbel dan herschreven?? Ik denk dat je de bijbel in de tijdgeest van toen moet plaatsen en niet denken dat er nooit een verkeerde redenatie in zou kunnen staan.

Dan de predikanten? Deze prediken God of Allah zijn woord. Maar ik denk dat heel veel predikanten niet weten wat God of Allah wilt, maar dat ze vooral zelf doen wat ze willen. Hoe kan het dan anders dat zoveel mensen zeggen dat de predikanten vooral voor eigen parochie praten en dat dit ook terugkomt in de redenatie in naam van God of Allah. Ook hier wil ik ontkrachten dat deze mensen puur in naam van God of Allah prediken.

Het sociale probleem dat ontstaat in deze redenatie is als volgt. Het zijn mensen die de bijbel of koran hebben geschreven en het zijn mensen die het woord van God of Allah prediken. En omdat God of Allah alleen maar goedheid is en dat hun wegen ondoorgrondelijk zijn ontstaat er een sociale situatie dat je de woorden van God of Allah niet kan bekritiseren. Doordat je geen kritiek kan uiten op deze woorden, worden deze redenatie en woorden heilig. Dit betekent dat de predikanten heilig zijn en de bijbel en de koran ook. De sociale situatie ontstaat dat hierop geen kritiek geuit kan worden en ook niet op de predikanten. 

Stel dat er iets mis gaat, dan kan je dit niet aankaarten want ze zijn heilig. Niemand gaat mensen aanpakken die heilig zijn. Dit lijdt ertoe dat ze boven de wet komen te staan zelfs als ze deze overtreden. Democratische processen lopen ook mank op deze redenatie. Er valt niet met de kerk te debatteren omdat ze zich bazeren op hun heiligheid. In een debat is het heilige argument funest voor het debat. Heilig valt niet te bewijzen en het valt ook niet te ontkrachten. Dit betekent dat als de predikanten dingen prediken dat er een sociale situatie kan ontstaan dat de democratie spaak kan lopen. De predikanten veranderen bijvoorbeeld de samenleving maar dit is wat in de politiek besproken moet worden. Dit gebeurt niet en als dit gebeurt dan worden redenaties gebruikt van heiligheid en kunnen ze dus niet bekritiseerd worden. Dit is dan een sociaal probleem.

Het sociale probleem wat ontstaat is het volgende. Het woord van God is heilig. Dit wordt gecommuniceerd door mensen met hun menselijke fouten. Vervolgens kan je ze niet bekritiseren want ze zijn heilig. Dit betekent dat je vervolgens je moet onderwerpen aan het woord van God of Allah en de mensen die deze woorden prediken dit lijdt ertoe dat de vrije wil wordt ingeperkt en de autonomie wordt aangetast. Je onderwerp je in dit systeem niet allen aan God of Allah je onderwerp je ook aan mensen die deze woorden prediken. Dit is geen wenselijke situatie.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password