Hobby Psychologie - Het Geloof is geen hoger doel

Het Geloof is geen hoger doel


Created: 2014-02-21 Last modified: 2017-10-29 Published: 2014-02-21

Ik wil graag het hebben over het geloof met jullie en dat er iets in het christendom zit en moslim geloof dat zegt dat het geloof een hoger doel is. Het lijkt me duidelijk wat ik met het geloof bedoel, wat misschien minder duidelijk is, is wat ik bedoel met hoger doel. En dan waarom het slecht is als een geloof zegt dat zij een hoger doel zijn?

We hebben allerlei wetten en regels waar we ons aan moeten houden. Deze wetten en regels zijn er voor iedereen. Gelovigen en ongelovigen. Een van die wetten is dat je niet zomaar iemands woning mag betreden en je mag ook niet de deur forceren. Het staat in de wet dat de eigenaar van de woning eerst toestemming moet geven voordat je binnen mag komen. Maar als er spraken is van een hoger doel dan mag je de deur forceren en zonder toestemming van de eigenaar van de woning de woning betreden.

Stel dat de eigenaar van een woning een vrouw vast houdt. Ze kan niet ontsnappen zonder hulp. In dat geval is er spraken van een hoger doel. Het hogere doel is dat de vrouw onterecht wordt vastgehouden in de woning. Dit wordt gezien als onrecht wat de vrouw wordt aangedaan. Dan vind men dat deze situatie beëindigd moet worden. Als dit niet op vrijwillige basis kan kan de bevrijding van de vrouw gezien worden als een hoger doel. Omdat dit een hoger doel is mag je onvrijwillig de woning betreden en de deur van de woning forceren. 

Wat je in dit voorbeeld leest is dat een hoger doel betekent dat je je niet aan de regels hoeft te houden. Je mag de regels omzeilen naar eigen inzicht. Dit is vaak de taak van de politie.

Wat het betekent als een geloof een hoger doel is op zichzelf? Dat gelovige ten opzicht van anders denkende zich niet aan de regels hoeven te houden. Dit kan lijden dat een gelovigen zich meer voelt omdat hij of zij gelovig is. Dit kan lijden dat gelovigen de wet mogen overtreden om het geloof groter te maken of de regels te omzeilen. Wat dit concreet betekent is bijvoorbeeld:
- Een gelovige samenleving (anders denkende hebben hier geen plek)
- Heilige oorlog
- Posities laten innemen door eigen geloof (Vorm van discriminatie)
- Andere vormen van discriminatie
- Uitsluiting

Je kan wel stellen dat dit onwenselijk situatie is. Want dat betekent dat Nederland niet meer een multiculturele samenleving heeft maar een samenleving waar alleen christenen een goede positie kunnen bemachtigen. Dit betekent voor anders denkende dat ze nooit bij de elite kunnen horen en altijd bij de onderkant van de samenleving zullen horen. De elite is voorbestemt voor christen. De machtsuitoefening wordt in zo een situatie ook uitgeoefend door christenen.

Ik denk dat voor veel gelovige god het hoogste is wat er in hun leven bestaat. Daarom is het voor een gelovige heel moeilijk te accepteren dat een geloof geen hoger doel mag zijn. In veel van de redenaties van veel gelovigen zit gewoon het feit dat je god moet accepteren en god moet volgen. God is het grootste wat er is, god is een hoger entiteit. Dus de redenatie dat het geloof een hoger doel is zit in het geloof. Maar dat is waar het dus ook de hele tijd mis gaat met het geloof. Als ik dan in de taal van het geloof mag spreken is het de duivel die je volgt als je zegt dat je geloof een hoger doel is.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password