Hobby Psychologie - Gelijkheidbeginsel

Gelijkheidbeginsel


Created: 2013-11-14 Last modified: 2013-11-14 Published: 2013-11-15

Het gelijkheidsbeginsel betekent niet dat iedereen gelijk is. We leven in een hyrargiesche samenleving waar je bazen en werknemers hebt. Het gelijkheidsbeginsel betekent dat iedereen een kans moet krijgen om succesvol te worden.

Waarom is het gelijkheidsbeginsel beter dan dat iedereen gelijk is aan elkaar? Dat is beter omdat het veel realistischer is dan gelijk. Er zijn allerlei verschillen tussen mensen. Sommige mensen zijn rijk sommige mensen zijn arm. Sommige mensen zijn intelligent sommige mensen zijn het niet. Sommige mensen zijn muzikaal en andere zijn weer sportief. Dus je ziet dat mensen verschillend zijn en daardoor niet gelijk. Je ziet dat ook niet alles evenveel gewaardeerd wordt en dit is zelfs subjectief, want de ene waardeert sporten en de andere waardeert creativiteit. Dus je ziet dat mensen niet gelijk zijn als ze volwassen zijn. 

Het gelijkheidsbeginsel is een realistisch alternatief. Wat je wilt voorkomen is dat de slavernij ingevoerd wordt of het kasten systeem. In de slavernij kunnen slaven niet succesvol worden omdat ze als slaaf geboren worden. Volgens het gelijkheidsbeginsel mag dat niet want een slaaf kan onmogelijk succesvol worden en krijgt geen kans. Dit is de essentie van het gelijkheidsbeginsel dat elke baby die geboren wordt een kans krijgt op succes. Om diezelfde rede kan het kasten systeem ook niet want mensen in een lage kasten kunnen bijna onmogelijk succesvol worden. Om die zelfde rede moet er toegang gegeven worden tot goed onderwijs, want onderwijs is de basis om jezelf te ontplooien en kennis op te doen. Zonder goed onderwijs heb je ook geen kans op succes. Alle vormen van discriminatie mag ook niet want dan kan je ook iemand de kans op succes ontnemen zoals bijvoorbeeld met het fascisme. 

Het gelijkheidsbeginsel is een goed alternatief voor gelijkheid wat inhoud dat iedereen een kans moet krijgen op succes en ontwikkeling en ontplooiing. Wat je met die kans doet is aan de persoon zelf en de mogelijkheden en keuze van deze persoon. Dit moet uiteindelijk bepalen of iemand succesvol wordt of niet en niet iets anders en waar de persoon komt op de sociale ladder. 

Voer hier uw username en password in:

Username
Password