Hobby Psychologie - Discriminatie

Discriminatie


Created: 2011-01-1 Last modified: 2011-01-1 Published: 2011-01-1


Discriminatie is per wet verboden. Er zijn verschillende vormen van discriminatie:
- Discriminatie op afkomst of ras
- Discriminatie op geloof
- Discriminatie op politieke voorkeur
- Discriminatie op sekse
- Discriminatie op handicap
- Discriminatie op seksuele voorkeur

De beste bekende vorm van discriminatie is discriminatie op afkomst of ras. Deze vorm van discriminatie is vooral bekend geworden doordat er in het verleden extreme vormen van deze vorm van discriminatie was zoals de slavernij en wo2 de Jodenvervolging. In onze huidige situatie zijn er ook vormen van discriminatie op geloof zoals een heilige oorlog. Tegenwoordig lopen minderheidsgroepen nog steeds grote kans op discriminatie, er zijn nog steeds gevallen bekend dat homo's gediscrimineerd worden op hun seksuele voorkeur.

Er is een grijs gebied bij discriminatie. Er zijn mensen die vallen op blonden vrouwen. In wezen zou je kunnen zeggen dat dit discriminatie is op afkomst of ras. Het is echter algemeen bekend dat blonden slanke vrouwen in een rode korte jurk vaak aantrekkelijk worden gevonden. Je zou kunnen zeggen dat je een voorkeur hebt. Dit is dus het probleem met discriminatie je mag voorkeuren hebben maar je mag niet discrimineren. Waar de scheidingslijn ligt is niet helemaal duidelijk. Waar je wel onderscheid in kan maken is je privé leven en je werk leven. Wat logisch zou zijn dat je liever niet iemand wil trouwen die een ander geloof heeft dan jij omdat je graag samen naar dezelfde kerk wilt gaan of helemaal niet naar de kerk wilt gaan. In je werkleven moet je echter iedereen van dienst zijn ook als de individu een ander geloof heeft dan jij. Volgens deze redenatie mag je voorkeuren hebben in je privé leven maar mogen deze niet tot een andere behandeling leiden in je werk. Voor meer informatie over de verschillende zones kijk hier op de pagina van de circel van vertrouwen.


Er zijn heel veel verschillende manieren waarop er gediscrimineerd kan worden.
- Media en politiek (zei kunnen groten groepen mensen beinvloeden met hun ideeen)
- Geloof (Het is belangrijk dat staat en geloof gescheiden blijven)
- Leiders (Leiders nemen besluiten en beslissingen en kunnen dan mensen voortrekken)
- Doktors (Ze kunnen mensen ziek maken inplaats van beter)
- Censuur (Er kunnen mensen uitgesloten worden door ze informatie te onthouden)
- Stalking (Mensen kunnen je lastig vallen zelfs zo erg dat je voor je eigen leven vreest)
- Excommunicatie (Niemand wilt meer met je praten.)
- Psychiatrisering (Mensen de psychiatrie inpraten)
- Criminaliseren (Mensen de criminaliteit inpraten
- Ontmenselijken (Programmeren door bepaalde media uitingen)

De effecten van discriminatie is altijd decompensatie of ruzie of uitsluiting en vaak daalt de levenskwaliteit van grote groepen mensen. De gevolgen voor een mensenleven zijn vaak groot en gaan gepaard met heftige emoties. Voor meer informatie kijk op decompensatie.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password