Hobby Psychologie - Programmeren: Oogsten en zaaien door input en outp

Programmeren: Oogsten en zaaien door input en outp


Created: 2012-11-4 Last modified: 2012-11-4 Published: 2012-11-4

De menselijke geest is iets merkwaardigs. Zo kan er een hype onstaan en een half jaar later is er een tegenovergestelde hype. Toch gebeurt dit in de menselijke geest en gebeurt dit niet alleen in jouw geest maar in miljoenen andere geesten tegelijkertijd. De vraag is hoe kan dit?

Er is zoiets als oogsten en zaaien van ideeen. Spin doctors zijn hier bedreven in en politiek partijen gebruiken bewust of onbewust de methode maar al te graag. En misschien is het goed om dit onbewuste proces toch wat bewuster te laten verlopen. De zin zegt het al, oogsten en zaaien dat is wat mensen doen. Je zaait een idee. Je laat dat idee groeien tot een boom en daarna oogst je de vruchten van dat idee. Het probleem is dat de boom giftig kan zijn. 

Het idee van mensen programmeren is dat een bepaalde input een bepaalde output oplevert. Dus dit betekent dat je bijvoorbeeld een televisie uitzending doet over Marokkanen. Met als bedoeling dat het een bepaalde ouput oplevert. Je kan bijvoorbeeld een negatieve uitzending over Marokkanen geven of een positieve uitzending. En beide programma's leveren een andere output op. Hiermee kan je dus experimenteren dat je progamma's maakt waar je de output krijg dit je wilt. Je kan zelfs zeggen dat bepaalde programma altijd de gewenste output heeft. En dit is het domein van de spindoctors. 

Je kan zelf nog verder gaan dan dat met inputs en outputs controleren en dat is censureren. Dit is verboden maar het gebeurt nog steeds. Het probleem met media is dat er vanalles tevinden is. Mensen kunnen hun eigen inputs kiezen en zelf bepalen waar ze naar kijken en zelf bepalen welke inputs ze willen krijgen en van wie. Met censuur wat verboden is kan je er voor zorgen dat mensen bepaalde inputs niet krijgen. Dit lijd ertoe dat mensen maar 1 ding te horen krijgen en de ander helft niet en zo ontstaan er halve waarheden. Deze halve waarheden leiden weer tot verkeerde conclusies. En deze verkeerde conclusies kunne dramatische gevolgen hebben. Dit gebeurt altijd met censuur en daarom is het verboden. Het is goed om twee kanten van het verhaal te horen.

Je kan zelf nog verder gaan dan censuur. En dat is mensen alleen de informatie geven die jij wilt dat ze krijgen. Dit houd in dat je mensen omkoopt en die op de desbetreffende positie brengt zodat deze jouw verhaal vertelt en niet die van de tegenpartij. En natuurlijk wordt ook hier niet de juiste beslissing genomen maar op basis van halve waarheden. 

Ook is het mogelijk om mensen te programmeren met jouw verhaal en dat ze het zelf echt geloven. Terwijl je zelf weet dat het niet klopt. Het probleem dat je dan krijgt is dat mensen niet meer corrigeren want ze geloven echt dat wat zei denken het beste is wat er bedacht is en ze voeren het ook zo uit. Dit geloof moet gecorrigeerd worden want zoals het altijd is met halve waarheden lijdt dat ook tot verkeerde conclusie. Maar iemand corrigeren die het echt gelooft is heel erg moeilijk. Dan kom je op het gebied dat hersens groeien en als iemand al 10 iets gelooft en het blijkt niet waar te zijn dan moeten de hersens eerst anders groeien voordat iemand ook maar bereid is om iets anders te geloven en als het dan ook nog is slecht is voor de desbetreffende persoon is het helemaal moeilijk om het te geloven.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password