Hobby Psychologie - Democraties Kapitalistische samenleving

Democraties Kapitalistische samenleving


Created: 2015-08-16 Last modified: 2017-05-14 Published: 2015-08-16
We moeten allemaal samenleven met elkaar. En we vinden bepaalde normen heel erg belangrijk zoals sociale cohesie geloof ordehandhaving en meer. Met andere woorden we vinden onze buitenste schil het allerbelangrijkst en daarna ons kapitalisme en de economie. We hebben de neiging om de binnenste cirkel het minst belangrijk te vinden.

Als je kijkt naar de geschiedenis van de mens is dat mensen in groepen leven. Mensen gingen wapens, kleren en voedsel verbouwen. Dit is de eerste stap geweest van onze beschaving. Vervolgens gingen mensen naar andere groepen mensen toe om hun waren te verhandelen. Dit is de tweede stap geweest. Vervolgens ontstonden er leiders die de samenlevingen gingen regelen zoals koningen en keizers en die het meeste macht hebben.

Het komt er op neer dat wat we belangrijk vinden niet altijd de essentie is van wat ook echt belangrijk is. Stel dat je een land hebt met slechte producten en goede handelaren en je hebt een andere land met goede producten en slechte handelaren. Dan zal waarschijnlijk het land met goede producten en slechte handelaren winnen. Want een slechte handelaar kan zelfs een goed product verkopen in een ander land. Terwijl de goede handelaar met een slecht product waarschijnlijk in de problemen gaat komen. Dat komt omdat mensen niet zoveel kan schelen of een handelaar goed of slecht is maar omdat ze willen dat het product goed is wat ze kopen. Uiteindelijk hangt het succes van een samenleving meer af van de blauwe cirkel dan van de rode cirkel die vaak heel erg gewaardeerd wordt. Dit betekent dat wat we belangrijk vinden niet perse het belangrijkste is. De groene cirkel zorgt ervoor dat mensen zich gelukkig voelen. Mensen hebben de neiging om dingen waar je gelukkig van wordt en dat zijn vaak andere mensen heel erg te waarderen. Als je aan iemands geloof komt is dat heiligschennis en een ergere reactie is vaak niet te vinden. Terwijl in onze samenleving het broodnodig is dat er ordehandhaving komt maar je kan vraagtekens zetten of het zo belangrijk is dat we de andere cirkels moeten onderwaarderen. Dit is vaak wel het gevolg van onze menselijke natuur met als gevolg dat de groene en de rode cirkel uit balans komt en we meer uitgeven aan de groene cirkel dan de rode cirkel oplevert. Wat tot gevolg heeft dat onze economie krimpt en uiteindelijk de groene cirkel niet meer kunnen betalen.

Waar ik mee af wil sluiten is dat alle cirkels belangrijke bijdrage hebben aan onze samenleving. Maar in de volgorde waar we dingen voor elkaar moeten krijgen is eerst moet er kennis en vaardigheden en producten verzameld worden. Dan moet er een economie zijn waar we dit verhandelen. Het toefje op de taart is onze democratie dit betaald word uit de economie. Wanneer je het omdraait en je concentreert op de buitenste cirkel kom je in de problemen met de andere cirkels omdat je die nodig hebt om de buitenste cirkel in stand te houden.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password