Hobby Psychologie -
Search Sectie
347 Pagina's gevonden
Emotioneel communisme door chemische oorlogvoering

Er is een nieuw fenomeen in Nederland gaande. En ik weet niet of er ook criminelen bij betrokken zijn. Maar je zou kunnen zeggen dat de artsen of psychiaters zelf crimineel zijn die mee doen aan emotioneel communisme. We leven in een maatschappij waar je alles kan worden. Als je je best doet kan je

meer...

Gedwongen opname

Naasten van mensen en artsen zeggen gedwongen opname moet makkelijker zijn. Clientenorganisaties zeggen nee dan krijgen we de praktijk van vroeger weer.U ziet iemand op straat liggen en je weet dat deze persoon psychotisch is en niet weet wat hij of zij doet. Toch is het geen uitzondering op de rege

meer...

Managers stoornis: ik maak geen fouten

Waarom zou je zeggen dat iets beter kan of dat iets fout is gegaan? Je kan je er tenslotte onderuit lullen, dus doe je dat. Iedereen weet dat als je een fout bekend dat je kop gaat rollen.Wanneer je Kassa of Radar bekijkt dan vraag je je af wat er nou aan de hand is in Nederland. Ook deze vraag word

meer...

Hospitalisatie

Een veel gebruikte methode in de psychiatrie is het stellen van open vragen. Op zich een prima manier om zicht te krijgen wat er bij mensen leeft, maar...., wanneer een individu antwoordt koppel je er een juist/onjuist,  goed of fout aan. Voorbeeld:Begeleider: Wat zullen we nu bespreken in

meer...

Concurrentie, Hel of Ideaal

We gaan vandaag de dag steeds meer leven in concurrentie. In het huidige systeem wordt elk mens ingedeeld, beoordeeld, gemanaged. Waar leidt al deze concurrentie nou toe. Krijg je hierdoor een mooier leven? Dit zijn vragen die me bezig houden. Ik denk dat concurrentie een hel kan zijn.Je moet telken

meer...

Talent en kind zijn

Je wordt geboren als kind en je hebt talent. De meeste mensen denken dat je blij moet zijn. Maar de history heeft bewezen dat het niet goed gaat met kinderen die talent hebben. Dit heeft grotendeels met rangorde en rolmodel van een kind te maken.Het rolmodel van een kind is dat een kind bijna niks v

meer...

Zin en onzin van psychologische testen

Psychologische testen zijn een veel gebruikte vorm om te kijken hoe iemand functioneert. Waar veel psychologen en psychiaters de mist in gaan in of de testen die ze aanbieden wel een goede test zijn.Je gaat iemand zijn belastbaarheid testen. Dit doe je door iemand steeds meer te belasten. Je wilt te

meer...

Verloren jaren

Verloren Jaren door baslabruyerehttp://www.verlorenjaren.nl/ 

meer...

E-therapie blijkt een groot succes

E-health word een steeds belangrijker middel om mensen te helpen met psychisch problemen. Er wordt vaak met een vast programma gewerkt waar alle stappen van te voren duidelijk zijn. Het gaat om de groep mensen die een kortdurende behandeling nodig hebben. Stoppen met cannabis is een van de voorbeeld

meer...

The story of stuff

Er is een heel goed project gaande die uitlegt wat er mis is met onze planeet. Het gaat hierover hoe we ons gedragen als consumenten en wat de gevolgen van ons gedrag zijn.Kijk hier voor meer informatie: http://www.storyofstuff.com/

meer...

wetenschappelijk nieuws: Stigma

http://actv.haifa.ac.il/programs/List.aspx?li=52©=en-USTwee lezingen, in het engels, aan de universiteit van Haifa.

meer...