Hobby Psychologie -
Search Sectie
347 Pagina's gevonden
Trajectbegeleiding

De trajectbegeleider heeft de volgende taken:In kaart brengen wat de drempels en beperkingen van de cliënt of patiënt.Bij het in kaart brengen van drempels en beperkingen van de cliënt of patiënt is het ook belangrijk om te kijken wat de wensen zijn van de 

meer...

Casemanagment

Een case manager heeft de volgende taken:Hij moet inventariseren welke zorgvragen de cliënt of patiënt heeft. De zorgvraag is per client verschillend. Soms is het zo dat de client niet weet wat zijn of haar zorgvraag is. Dan is het belangrijk dat de zorgvraag toc

meer...

Maatschappelijk werk

Een maatschappelijk werker heeft dezelfde taken als Trajectbegeleider en casemanger maar werkt vaak met minder zware problemen en gezondere mensen. Een maatschappelijk werker heeft de volgende takenHij moet inventariseren welke zorgvragen de cliënt of patiënt hee

meer...

SPV Sociaal Psychiatrisch verpleegkundige

Hij of zij moet inventariseren welke zorgvragen de cliënt of patiënt heeft. De zorgvraag is per client verschillend. Soms is het zo dat de client niet weet wat zijn of haar zorgvraag is. Dan is het belangrijk dat de zorgvraag toch boven tafel komt zelfs als de cl

meer...

Gebieden

Er bestaan de volgende psychologische gebieden:- Medische zorg - Huisvesting- Dagbesteding- Werk- Therapieën- Relatie huwelijk- Echtscheiding- Gezin en opvoeding- Eenzaamheid- Rouwverwerking- Seksualiteit- Slachtoffer geweld- Psychische problemen- Ruzies- Verslaving- Arbeid- Ouder wo

meer...

Algemen HEE Informatie

HEE, oftewel Herstel Empowerment en Ervaringsdeskundigheid. HEE staat voor Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid van mensen met psychische handicaps. Herstel betekent leren omgaan met blijvende psychische klachten en daar omheen je leven opbouwen. Empowerment is het ontdekken en aanboren v

meer...

under construction

Dit onderdeel wordt nog gemaakt.

meer...

Algemeen competentie managment

Competentie mangement houd eigenlijk in dat je in kaart brengt wat je competentie zijn. Competenties is eigenlijk een duur woord voor vaardigheden. Stel je wordt verpleegkundige. Dan is het belangrijk dat je sociaal vaardig bent, goed kan luisteren, kennis hebt van handeling om mensen beter te maken

meer...

Competenties managment individueel niveau

Competenties analyseren op individueel niveau Je gaat kijken wat kan ik allemaal waar ben ik goed in en waar ben ik minder goed in. Dit is de eerste stap bij het competentie denken. Je brengt in kaart wat je competenties zijn. Je brengt ook in kaart de competenties die je niet hebt maar die wel

meer...

Competenties managment groeps niveau human resourc

Competenties analyseren op groeps niveau Bij competenties analyseren op groeps niveau ga je kijken wat je vaardigheden van je bedrijf of groep zijn. Je kan dan de mensen zelf vragen wat de competenties zijn. De groepsleden elkaar onderling vragen wat hun competenties zijn. Daarna kan je ook kijken

meer...

ER doelen

Er doelen zijn doelen die onberijkbaar zijn maar die wel een doel zijn voor de organisatie. Veel voorkomende ER doelen zijn- Beter- Goedkoper- Sneller- KlandvriendelijkerDeze doelen kan je altijd stellen maar zijn niet te halen omdat het altijd goedkoper beter etc kan. Toch is het belangrijk om dit

meer...

SMART doelen

Smart doelen worden gebruikt om doelen te bereiken. Vaak zijn SMART doelen concreter dan ER doelen. De SMART doelen bestaan uit de volgende onderdelen- Specifiek- Meetbaar- Acceptabel- Realistich- TijdgebondenSpecifiekJe kan niet alles als doel nemen zeker als je aan de slag gaat met iets heel erg g

meer...

SWOT Analyse

Je doet een SWOT analyse om je sterke en je zwakke punten aan het licht te brengen. Het is goed om deze zelfkennis van jezelf te hebben. Wanneer je over deze kennis beschikt ben je beter in staat om te concurreren en ben je beter in staat om aan je zwakke punten te werken.De methode is heel simpel.

meer...

under construction

Dit onderdeel wordt nog gemaakt.

meer...

Algemene informatie Liberman Training

Liberman modules zijn bedoelt om je te helpen met dagelijkse problemen die je kan helpen. Vaak is het zo dat wanneer je ziek bent een ander ritme hebt dan als je werk. Je werk is vaak een belangrijk onderdeel van je leven. Als dit wegvalt is het goed om te kijken hoe je met de problemen om kan gaan

meer...

Bezigheids Therapie

Het probleem wat een ziekenhuis heeft en zeker psychiatrische ziekenhuisen dat de patienten in een gesloten omgeving leven. Deze mensen hebben weining en soms zelfs geen contact met de wereld buiten de muren van het ziekenhuis. Je begrijpt wel dat een mens ook meer moet doen dan eten drinken en slap

meer...

Hoofdstuk 1 Wat is Cognitieve gedragstherapie ( cg


Voor mensen die nog helemaal niet bekend zijn met deze therapie betekent het eigenlijk op een systematische manier je gedachten uitpluizen en ordenen. Kijken welke gedachten nuttig zijn en wel gedachten niet nuttig zijn. Het woord bestaat uit drie woorden.Cognitief Hiermee bedoelen we wat we de

meer...

Hoofdstuk 2 Foute gedachten opsporen.

De meest voorkomende gedachten die meestal niet erg rationeel zijn en niet gezond zijn de volgende gedachten:- Doemdenken- Zwart Wit denken- Lage frustratietolerantie- Dingen persoonlijk opvatten- Gedachten lezen- Emotioneel redeneren- De toekomst voorspellen- Positieve dingen wegwuiven- Mentaal fil

meer...

Hoofdstuk 3 Formulier om foute gedachten aan te pa

Op deze site kan je een formulier downloaden om bij jezelf problemen te vinden en op te lossen. We hebben het in de vorige hoofdstukken al gehad. Bij het invullen van dit formulier gaat je ervanuit dat je de vorige hoofstukken gelezen hebt. Op het forumlier vind je de volgende punten:- Activerende G

meer...

Hoofdstuk 4 Experimenteren

Wat vaak een probleem wordt als je de methode hanteert in hoofdstuk 3 is er verschillende waarheden kunnen zijn. Je weet gewoon niet zeker of wat je nu denkt klopt of dat je alternatieve gedachten klopt. Het kan ook zijn dat beide ideeen waar kunnen zijn en dat er geen juiste gedachten is. Wanneer j

meer...

Mindfulness 5 emotionele Hellen

Bij Mindfulness zijn er 5 emotionele hellen- De blauwe hel (Je hebt het idee dat je geen gelijk krijgt)- De gele hel (Je wil meer hebben, meer geld macht etc maar je krijgt het niet)- De rode hel (Je wilt meer liefde maar je krijgt het niet)- De groene hel (Je wilt beter presteren maar je presteert

meer...

Mindfulness Basis meditatie

Waneer je nog niet zoveel ervaring hebt met mediteren is het goed om te beginnen met de basis meditatie. De basis meditatie heeft als doel om tot rust te komen en bij jezelf te komen. Ook kan de basis meditatie je helpen om gedachten die je hebt los te laten en malen verminderen.De basis medita

meer...

Mindfulness Bodyscan

De bodyscan is bedoel om stresspunten en andere knelpunten in je lichaam te vinden. Stress gaat in je lichaam zitten het idee erachter is als je je aandacht focust op deze punten dat je deze punten kan verminderen.Je neemt dezelfde houding aan als de basis meditatie. Je gaat inplaats van je concentr

meer...

Hobby psychologie

Hobby psychologie is opgezet omdat iedereen wel eens een probleem heeft. Iedereen wil beter functioneren in de maatschappij en iedereen wil gelukkig worden en zijn. Geld maakt niet gelukkig maar het is wel handig. Hobby psycholoog zijn lost niet al je problemen op maar maar helpt wel om meer inzicht

meer...