Hobby Psychologie -
Search Sectie
352 Pagina's gevonden
Agorafobie

Agorafobie is geen stoornis omdat het een onderdeel is van een stoornis. Toch worden deze apart beschreven omdat ze veel voorkomen.Je angsten op een bepaalde plek of situatie, uit deze plek of situatie gênant of moeilijk weg te komen en er is ook geen hulp beschikbaar. Je kan een paniekaanval k

meer...

Paniekstoornis met agorafobie

- De individu heeft herhaaldelijk een paniekaanval.- Er is 1 maand of langer heeft de individu last van de volgende symptonen:- Bang om een nieuw aanval te krijgen- De individu is bezorgt dat hij zijn zelfbeheersing verliest of gek wordt of een hartaanval krijgt- Er is een duidelijke verandering in

meer...

Agorafobie zonder paniekstoornis in de voorgeschie

- De individu heeft agorafobie en is bang om een paniekaanval te krijgen- De individu heeft nooit een paniekaanval gehad- De individu gebruikt geen drugs of ander middel die dit kan veroorzaken- Als de individu een aandoening heeft is de angst op de aandoening groter dan normaal.Wordt de DSM goed ge

meer...

Specifiek fobie

- De individu heeft overdreven angst voor een bepaald voorwerp of situatie, bijvoorbeeld: vliegen, hoogten, dieren, injectie krijgen of bloed zien.- Wanneer de individu in contact komt met dit voorwerp of situatie dan krijgt de individu een paniekaanval - De individu weet dat het geen normale reacti

meer...

Sociale fobie

- De individu is bang voor 1 of meer sociale situaties die hoge sociale vaardigheden vereisen. De individu heeft angst voor situaties dat je kritisch beoordeelt wordt en dat de individu zich op een manier gedraagt dat vernederend of beschamend zal zijn.- De individu heeft continu angst voor sociale

meer...

Obessieve compulsieve stoornis

- De individu heeft dwanggedachten of dwanghandelingen:- De individu heeft dwanggedachten, impulsen of voorstellingen, deze wordt ervaren als opdringerig- Deze gedachten impulsen of vooronderstellingen zijn is niet overdreven bezorgheid- Deze gedachten worden geprobeerd te neutraliseren alleen dit l

meer...

Posttraumatische stress stoornis

- De individu heeft een traumatische ervaring die waarbij de individu dood of ernstig gewond kon raken. De individu ervaart intense angst, hulpeloosheid of afschuw.- De gebeurtenis wordt herleeft op een van de volgende wijze:Opdringerige gedachten van de gebeurtenisAkelige dromenHerbeleeving van de

meer...

Acute stress stoornis

- De individu heeft een traumatische ervaring. De Traumatische ervaring is levensbedreigend geweest of ernstige verwondingen of was aanwezig bij een traumatische gebeurtenis De individu heeft heftige angsten, hulpeloosheid of afschuw ervaren - De individu heeft leed ervaren en heeft de volgende

meer...

Gegeneraliseerde angststoornis

- De individu heeft last van angsten en bezorgheid. Deze duurt langer dan 6 maanden bij activiteiten zoals werk school of relaties.- De individu vind het moeilijk om controle te krijgen over deze emoties- Je hebt 3 of meer van de volgende symtonen- Rusteloosheid, opgewonden of geirriteerd- Je bent s

meer...

Angststoornis door somatische (lichamelijke) aando

- Angsten, paniekaanvallen, dwanggedachte of dwanghandelingen treden op de voorgrond.- Er is vastgesteld dat het door een somatische (lichamelijke) aandoening komt.- Er is verband geen verband te leggen aan een andere psychische stoornis, de enige oorzaak kan een somatische aandoening zijn- De indiv

meer...

Angststoornis door een middel

- Angsten, paniekaanvallen, dwanggedachte of dwanghandelingen treden op de voorgrond.- Er is vastgesteld dat het door intoxicatie van een middel komt en dat de angst binnen een maand is opgetreden. Er is een relatie te leggen tussen het genees middel en de angst- Er is verband geen verband te leggen

meer...

Paranoïde persoonlijkheidsstoornis

Algemene kenmerken persoonlijkheidsstoornis Patroon die een lange duur zichtbaar is in ervaringen en gedrag die afwijken van de cultuur. De persoon moet 2 of meer van de volgende kenmerken bezitten:- Cognities - Manier van interperteren van gebeurtenissen, zichzelf en anderen.- Affecten - Manier waa

meer...

Schizoïde & Schizotypische persoonlijkheidsstoorn

Algemene kenmerken persoonlijkheidsstoornisPatroon die een lange duur zichtbaar is in ervaringen en gedrag die afwijken van de cultuur. De persoon moet 2 of meer van de volgende kenmerken bezitten:- Cognities - Manier van interperteren van gebeurtenissen, zichzelf en anderen.- Affecten - Manier w

meer...

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

Algemene kenmerken persoonlijkheidsstoornisPatroon die een lange duur zichtbaar is in ervaringen en gedrag die afwijken van de cultuur. De persoon moet 2 of meer van de volgende kenmerken bezitten:- Cognities - Manier van interperteren van gebeurtenissen, zichzelf en anderen.- Affecten - Manier w

meer...

Borderline persoonlijkheidsstoornis

Algemene kenmerken persoonlijkheidsstoornisPatroon die een lange duur zichtbaar is in ervaringen en gedrag die afwijken van de cultuur. De persoon moet 2 of meer van de volgende kenmerken bezitten:- Cognities - Manier van interperteren van gebeurtenissen, zichzelf en anderen.- Affecten - Manier w

meer...

Kortdurende Psychotische stoornis

Je hebt een psychotische stoornis als je korter dan een maand zonder restperiode 1 of meer van deze symtonen hebt. Er is niet voldaan aan schizofrenie of waanstoornis.- Wanen- Hallucinaties- Onsamenhangende spraak- ernstig chaotisch of katatoon gedraagEr zijn twee types:- Met stressverhogende factor

meer...

Gedeelde psychotische stoornis

- Dezelfde waan krijgt de persoon die de andere persoon ook een nauwe relatie mee heeft.- De waan is hetzelfde als bij de andere persoon- De persoon heeft geen andere psychotische stoornisWordt de DSM goed gebruikt?

meer...

Psychotische stoornis door somatische aandoening

- De individu heeft last van hallucinaties of wanen- Er is een duidelijke aanwijzing dat dit voort komt uit lichamelijke problemen- De individu had niet last van een psychische stoornis waar ook wanen en hallucinatie in voorkomen- De individu heeft geen deliriumWordt de DSM goed gebruikt?

meer...

Psychotische stoornis Niet Anderszinds Omschreven

Deze stoornis is bedoeld als de individu last heeft van wanen of hallucinaties maar het niet voldoent aan de kritieriea van een andere stoornis, of als er tegenstrijdige informatie is.Voorbeelden zijn:- Post partum psychose (psychose na een bevalling)- Symtonen die niet langer duurde dan een maand-

meer...

Paniekaanval

Paniekaanval is geen stoornis omdat het een onderdeel is van een stoornis. Toch worden deze apart beschreven omdat ze veel voorkomen.De individu ervaart een periode van angst of onbehagen. In deze periode komen minimaal 4 van de volgende symtonen voor die maximum bereiken in 10 minuten. - Hartkloppi

meer...

Angststoornis Niet anderzinds omschreven

Je hebt angsten die niet toe te schrijven zijn aan een andere angststoornis

meer...

Anorexia nervosa

Je hebt anorexia nervosa als je de volgende symtonen hebt- minder bent dan 85 procent van je verwachte gewicht.- Angst om te dik te worden- Ontkennen van het probleem van ondergewicht. Een verkeerd zelfbeeld of je te dun bent- Meisjes menstrueren nietEr zijn twee type- Beperken type (de persoon neem

meer...

Bulimia nervosa

Je hebt bulimia nervosa als je de volgende symtonen hebt:- episodes van vreetbuiten- gedrag om eten weer naar buiten te krijgen zoals laxeermiddelen en braken- vreetbuien komen minimaal 2 keer per week 1 maand voor- Verkeerd zelfbeeld over zijn eigen lichaamsgewicht- De persoon heeft geen anorexia n

meer...