Hobby Psychologie - Laaste methodes

Laaste methodes
ER doelen

Er doelen zijn doelen die onberijkbaar zijn maar die wel een doel zijn voor de organisatie. Veel voorkomende ER doelen zijn- Beter- Goedkoper- Sneller- KlandvriendelijkerDeze doelen kan je altijd stellen maar zijn niet te halen omdat het altijd goedkoper beter etc kan. Toch is het belangrijk om dit

meer...

SMART doelen

Smart doelen worden gebruikt om doelen te bereiken. Vaak zijn SMART doelen concreter dan ER doelen. De SMART doelen bestaan uit de volgende onderdelen- Specifiek- Meetbaar- Acceptabel- Realistich- TijdgebondenSpecifiekJe kan niet alles als doel nemen zeker als je aan de slag gaat met iets heel erg g

meer...

SWOT Analyse

Je doet een SWOT analyse om je sterke en je zwakke punten aan het licht te brengen. Het is goed om deze zelfkennis van jezelf te hebben. Wanneer je over deze kennis beschikt ben je beter in staat om te concurreren en ben je beter in staat om aan je zwakke punten te werken.De methode is heel simpel.

meer...

under construction

Dit onderdeel wordt nog gemaakt.

meer...

Algemene informatie Liberman Training

Liberman modules zijn bedoelt om je te helpen met dagelijkse problemen die je kan helpen. Vaak is het zo dat wanneer je ziek bent een ander ritme hebt dan als je werk. Je werk is vaak een belangrijk onderdeel van je leven. Als dit wegvalt is het goed om te kijken hoe je met de problemen om kan gaan

meer...

Bezigheids Therapie

Het probleem wat een ziekenhuis heeft en zeker psychiatrische ziekenhuisen dat de patienten in een gesloten omgeving leven. Deze mensen hebben weining en soms zelfs geen contact met de wereld buiten de muren van het ziekenhuis. Je begrijpt wel dat een mens ook meer moet doen dan eten drinken en slap

meer...

Hoofdstuk 1 Wat is Cognitieve gedragstherapie ( cg


Voor mensen die nog helemaal niet bekend zijn met deze therapie betekent het eigenlijk op een systematische manier je gedachten uitpluizen en ordenen. Kijken welke gedachten nuttig zijn en wel gedachten niet nuttig zijn. Het woord bestaat uit drie woorden.Cognitief Hiermee bedoelen we wat we de

meer...

Hoofdstuk 2 Foute gedachten opsporen.

De meest voorkomende gedachten die meestal niet erg rationeel zijn en niet gezond zijn de volgende gedachten:- Doemdenken- Zwart Wit denken- Lage frustratietolerantie- Dingen persoonlijk opvatten- Gedachten lezen- Emotioneel redeneren- De toekomst voorspellen- Positieve dingen wegwuiven- Mentaal fil

meer...

Hoofdstuk 3 Formulier om foute gedachten aan te pa

Op deze site kan je een formulier downloaden om bij jezelf problemen te vinden en op te lossen. We hebben het in de vorige hoofdstukken al gehad. Bij het invullen van dit formulier gaat je ervanuit dat je de vorige hoofstukken gelezen hebt. Op het forumlier vind je de volgende punten:- Activerende G

meer...

Hoofdstuk 4 Experimenteren

Wat vaak een probleem wordt als je de methode hanteert in hoofdstuk 3 is er verschillende waarheden kunnen zijn. Je weet gewoon niet zeker of wat je nu denkt klopt of dat je alternatieve gedachten klopt. Het kan ook zijn dat beide ideeen waar kunnen zijn en dat er geen juiste gedachten is. Wanneer j

meer...