Hobby Psychologie - Laaste methodes

Laaste methodes
Trajectbegeleiding

De trajectbegeleider heeft de volgende taken:In kaart brengen wat de drempels en beperkingen van de cliënt of patiënt.Bij het in kaart brengen van drempels en beperkingen van de cliënt of patiënt is het ook belangrijk om te kijken wat de wensen zijn van de 

meer...

Casemanagment

Een case manager heeft de volgende taken:Hij moet inventariseren welke zorgvragen de cliënt of patiënt heeft. De zorgvraag is per client verschillend. Soms is het zo dat de client niet weet wat zijn of haar zorgvraag is. Dan is het belangrijk dat de zorgvraag toc

meer...

Maatschappelijk werk

Een maatschappelijk werker heeft dezelfde taken als Trajectbegeleider en casemanger maar werkt vaak met minder zware problemen en gezondere mensen. Een maatschappelijk werker heeft de volgende takenHij moet inventariseren welke zorgvragen de cliënt of patiënt hee

meer...

SPV Sociaal Psychiatrisch verpleegkundige

Hij of zij moet inventariseren welke zorgvragen de cliënt of patiënt heeft. De zorgvraag is per client verschillend. Soms is het zo dat de client niet weet wat zijn of haar zorgvraag is. Dan is het belangrijk dat de zorgvraag toch boven tafel komt zelfs als de cl

meer...

Gebieden

Er bestaan de volgende psychologische gebieden:- Medische zorg - Huisvesting- Dagbesteding- Werk- Therapieën- Relatie huwelijk- Echtscheiding- Gezin en opvoeding- Eenzaamheid- Rouwverwerking- Seksualiteit- Slachtoffer geweld- Psychische problemen- Ruzies- Verslaving- Arbeid- Ouder wo

meer...

Algemen HEE Informatie

HEE, oftewel Herstel Empowerment en Ervaringsdeskundigheid. HEE staat voor Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid van mensen met psychische handicaps. Herstel betekent leren omgaan met blijvende psychische klachten en daar omheen je leven opbouwen. Empowerment is het ontdekken en aanboren v

meer...

under construction

Dit onderdeel wordt nog gemaakt.

meer...

Algemeen competentie managment

Competentie mangement houd eigenlijk in dat je in kaart brengt wat je competentie zijn. Competenties is eigenlijk een duur woord voor vaardigheden. Stel je wordt verpleegkundige. Dan is het belangrijk dat je sociaal vaardig bent, goed kan luisteren, kennis hebt van handeling om mensen beter te maken

meer...

Competenties managment individueel niveau

Competenties analyseren op individueel niveau Je gaat kijken wat kan ik allemaal waar ben ik goed in en waar ben ik minder goed in. Dit is de eerste stap bij het competentie denken. Je brengt in kaart wat je competenties zijn. Je brengt ook in kaart de competenties die je niet hebt maar die wel

meer...

Competenties managment groeps niveau human resourc

Competenties analyseren op groeps niveau Bij competenties analyseren op groeps niveau ga je kijken wat je vaardigheden van je bedrijf of groep zijn. Je kan dan de mensen zelf vragen wat de competenties zijn. De groepsleden elkaar onderling vragen wat hun competenties zijn. Daarna kan je ook kijken

meer...