Hobby Psychologie - Laatste Nieuws

Laatste Nieuws


Created: 2012-11-4 Last modified: 2012-11-4 Published: 2012-11-4Talent samenleving vs klasse samenleving

Talent samenleving is gebaseerd op het feit dat de mensen die iets het best kunnen de macht krijgen in het land. Een klasse samenleving is dat de heersende klasse bepaalt wie er de macht krijgen.Voordelen Talent samenleving- Een Talent samenleving is kapitalistisch (Het kapitalistische systeem wil d

meer...

De maakbare samenleving leidt tot een klassensamenleving

Met de maakbare samenleving kan je mensen indelen en ze maken zoals jij ze wilt hebben. Dit schept een zekere macht en controle over de samenleving. Echter controle betekent niet altijd dat de samenleving er beter van wordt. In Nederland hebben we gekozen voor een talent samenleving en de invoer van

meer...

Wanneer het recht mensen onrecht aandoet

We willen allemaal leven in een rechtvaardige wereld waar rechtvaardig handelen de norm is. Echter er kan een situatie ontstaan dat er onrecht gedaan wordt door de gene die zeggen dat zij het recht handhaven. Dit is zelf zo een gevaarlijke situatie dat dit kan lijden tot oorlog.Onderdrukking is de s

meer...

Kabinet keert zich tegen matchfixing

Er is goed nieuws onder de horizon het kabinet keert zich tegen matchfixing. Het is maar een kleine sprong van de maakbare samenleving naar matchfixing. Als je de samenleving naar je hand wilt zetten is matchfixing de weg te gaan. Gelukkig wordt dit gezien als een kwalijk fenomeen. Matchfixing

meer...

Nivelleren doormiddel van competenties en imago

U kent het verhaal wel. Een onzichtbare hand drijft arm en rijk uiteen. In Nederland is het verschil tussen de 10% rijkste Nederlanders en de 10% armste Nederlanders fors toegenomen (ongeveer 60%). Dus dan moet daar iets aan gedaan worden. De oplossing is dan nivelleren. Maar dat betekent dat de bel

meer...

De valkuil die gelijkheid heet

Iedereen heeft het over gelijkheid alsof het de normaalste zaak is van de wereld. Echter het is niet zo dat het de normaalste zaak is van de wereld. Het is echter zo dat er ook nadelen aan deze ideologie hangen, maar ook de voordelen. De voordelen zijn alom vertegenwoordigd en vrij toegankelijk en b

meer...

Wanneer verliest de meerderheid van de individu

Er zijn eigenlijk 3 situaties wanneer het slecht is als de meerderheid wint. Het gaat om auteursrecht, eigendomsrecht en identiteit. Maar waarom moet de individu winnen in deze situatie?In alle 3 de situatie gaat het om verworvenheden. Verworvenheden zijn dingen die je kan verwerven die andere mense

meer...

Gelijkwaardigheid in het Clubhuismodel

Dit is een presentatie over gelijkwaardigheid in het Clubhuismodel

meer...

Socialesysteem is verzonnen niet wetenschappenlijk

We zijn door de eeuwen heen een steeds geavanceerde samenleving geworden en de wetenschap neemt een steeds belangrijkere rol in in onze samenleving. Maar het hele probleem met de wetenschap en sociale systemen zoals democratie en meer is als volgt: Het sociale systeem waar wij in leven is verzonnen.

meer...